Umowa pożyczki to nie formalność.

Umowa pożyczki i wszystko co musisz o niej wiedzieć.

Każdy, kto kiedykolwiek ubiegał się o pożyczkę i ją otrzymał, wie, że niezbędne w takiej sytuacji jest podpisanie umowy pożyczkowej oraz szeregu innych dokumentów. Często jednak ten dokument traktowany jest bardzo po macoszemu. Wielu klientów wyznaje zasadę, że trzeba umowę podpisać, ale niekoniecznie zagłębiać się jej zapisy. Nic bardziej błędnego. Umowa pożyczki, to niezwykle ważny dokument, którego treść nie tylko warto, ale po prostu należy znać.

Co zawiera umowa pożyczki?

Umowa jest dokumentem, który zawiera wszelkie zapisy normujące prawa i obowiązki pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Określa koszty pożyczki, zasady spłaty pożyczonych pieniędzy i kary za nie przestrzeganie tych postanowień. Dla pożyczkodawcy umowa jest przede wszystkim określeniem jego obowiązków. Warto wiec poznać treść i przede wszystkim ją zrozumieć.

 

Przed podpisaniem umowy pożyczkowej należy wiec ją przeczytać.

Trzeba również pamiętać o tym, że każda umowa może zawierać załączniki, aneksy, dodatkowe ważne dokumenty. Zapoznanie się z ich treścią jest tak samo ważne jak zapoznanie się z treścią samej umowy.

Wątpliwości.

W przypadku wątpliwosci związanych z zapisami umowy należy pamiętać o tym, że by je rozwiać. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być udanie się z umową do prawnika, często jednak sama obsługa firmy pożyczkowej jest w stanie wyjaśnić to, czego nie rozumiemy. Gdyby tak nie było, nie warto podpisywać umowy w nadziei, że nic złego się nie zdarzy. Zbyt wiele bowiem jest przypadków, w których klienci odkrywali, że umowa jest dla nich niekorzystna. Niestety z reguły dowiadywali się o tym po czasie. Zawsze taka sytuacja wiąże się z kłopotami, również finansowymi.

 

Analiza umowy pożyczki to nie formalność – to obowiązek.

Jeśli jest to pożyczka zawierana w biurze firmy parabankowej, nie ma z tym problemu. Należy jednak pamietac o innych formach zawierania umowy pożyczkowej – na przykład zawieraniu jej przez Internet. W takiej sytuacji należy zapoznać się z wszystkimi regulaminami, dostępnymi na stronie internetowej.

 

Trzeba wiedzieć, co się podpisuje lub na co się godzi. W przypadku tematów finansowych to bardzo istotne. Nieznajomość zapisów umowy, które wcześniej zatwierdziliśmy własnym podpisem nie zwalnia bowiem od obowiązku ich przestrzegania. Warto zapamiętać to na zawsze.